Intocmire bilant Focsani, Vrancea

Servicii de contabilitate în Focșani, Vrancea?

Ioana Prisăcaru - Expert contabil membru CECCAR

Obiectivul situaţiilor financiare este de a furniza informaţii privind poziţia (situaţia sau starea) şi performanţa firmei (fluxurile de rezultate), precum şi schimbările în nivelul acestora, pentru a fi prezentate unei categorii cât mai largi de utilizatori.

O imagine exactă a situațiilor financiare îi ajută pe antreprenori să își înțeleagă și să își gestioneze mai bine întreaga afacere.

Situațiile financiare oferă antreprenorilor informații prețioase despre datorii, active, capitaluri proprii și profitabilitate într-o anumită perioadă de timp.

Evidențe contabile - Contabil Focșani, Vrancea
Întocmire și depunere bilanțuri
Întocmire și depunere declarații fiscale
Servicii de evidență personal - salarizare
Consultanță financiar-contabilă
Documentații credite
Expertize contabile
Proiecte fonduri nerambursabile