Proiecte fonduri nerambursabile

Servicii de contabilitate în Focșani, Vrancea?

Ioana Prisăcaru - Expert contabil membru CECCAR

Întocmesc documentația economică (plan de afaceri, cash flow, studiu de fezabiliatate, cerere de finanțare, cerere de rambursare) în vederea accesării de fonduri nerambursabile.

Evidențe contabile - Contabil Focșani, Vrancea
Întocmire și depunere bilanțuri
Întocmire și depunere declarații fiscale
Servicii de evidență personal - salarizare
Consultanță financiar-contabilă
Documentații credite
Expertize contabile
Proiecte fonduri nerambursabile