Expertize contabile Focsani, Vrancea

Servicii de contabilitate în Focșani, Vrancea?

Ioana Prisăcaru - Expert contabil membru CECCAR

Prin calitatea de expert contabil efectuez expertize contabile extrajudiciare.

Expertize contabile extrajudiciare sunt cele efectuate în afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiției. Sunt efectuate în afara unui proces justițiar. Nu au calitatea de mijloc de probă în justiție, ci, cel mult, de argumente pentru solicitarea de către părți a administrării probei cu expertiza contabilă judiciară sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabilă.

Evidențe contabile - Contabil Focșani, Vrancea
Întocmire și depunere bilanțuri
Întocmire și depunere declarații fiscale
Servicii de evidență personal - salarizare
Consultanță financiar-contabilă
Documentații credite
Expertize contabile
Proiecte fonduri nerambursabile