Evidenta contabila Focsani, Vrancea - Contabilitate

Servicii de contabilitate în Focșani, Vrancea?

Ioana Prisăcaru - Expert contabil membru CECCAR

Serviciile de evidență contabilă se referă în principal la :

  • înregistrarea documentelor primare în conformitate cu normele legale în vigoare și principiilor contabilității;
  • evidența analitică și sintetică a stocurilor, clienților, furnizorilor;
  • evidența mijloacelor fixe, calculul amortizării;
  • elaborarea balanței de verificare lunară;
  • întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA și cartea mare;
  • contabilitate de gestiune și calculația costurilor;
  • întocmirea și depunerea declarațiilor privind taxele și impozitele cerute de legislația în vigoare;
  • întocmirea altor situații sau rapoarte cerute de legislația în vigoare;
  • întocmirea, verificarea și certificarea bilanțului contabil.
Evidențe contabile - Contabil Focșani, Vrancea
Întocmire și depunere bilanțuri
Întocmire și depunere declarații fiscale
Servicii de evidență personal - salarizare
Consultanță financiar-contabilă
Documentații credite
Expertize contabile
Proiecte fonduri nerambursabile