Documentații credite - plan afaceri, studiu fezabilitate

Servicii de contabilitate în Focșani, Vrancea?

Ioana Prisăcaru - Expert contabil membru CECCAR

Serviciile de documentație credit acoperă:

  • întocmire plan de afaceri;
  • întocmire cash flow;
  • întocmire studiu de fezabilitate;
  • orice altă proiecție financiară solicitată de bancă.
Evidențe contabile - Contabil Focșani, Vrancea
Întocmire și depunere bilanțuri
Întocmire și depunere declarații fiscale
Servicii de evidență personal - salarizare
Consultanță financiar-contabilă
Documentații credite
Expertize contabile
Proiecte fonduri nerambursabile